۱۳۹۹ يکشنبه ۲۶ مرداد

پالایش

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 54 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
بخشنامه معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان، رزمندگان از پرداخت ما به التفات سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوقدستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور(موضوع بخشنامه بخشنامه معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان، رزمندگان از پرداخت ما به التفات سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق) به شرح ذیل ابلاغ گردید..بخشنامه معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، جانبازان، رزمندگان از پرداخت ما به التفات سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق1399/04/31 ادامه ...
بخشنامه ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجراییبخشنامه ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی توسط رئیس سازمان اداری استخدامی به شرح ذیل ارائه گردید..بخشنامه ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی - مجید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی1399/04/23 ادامه ...
بخشنامه ضریب حقوقی کارکنان قرارداد کارگری- تبصره 1 ماده 32 در سال 1399بخشنامه ضریب حقوقی کارکنان قرارداد کارگری- تبصره 1 ماده 32 در سال 1399 توسط وزیر محترم به شرح ذیل ابلاغ گردید..بخشنامه ضریب حقوقی کارکنان قرارداد کارگری- تبصره 1 ماده 32 در سال 13991399/04/17 ادامه ...
دستورالعمل اجرایی نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی کارمعینبخشنامه دستورالعمل اجرایی نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی کارمعین توسط معاون محترم توسعه وزارت متبوع به شرح ذیل ابلاغ گردید..دستورالعمل اجرایی نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی کارمعین1399/04/17 ادامه ...
قطع فوق العاده سختی شرایط کار مشاغل حراست، گزینش و تخلفات اداریبخشنامه قطع فوق العاده سختی شرایط کار مشاغل حراست، گزینش و تخلفات اداری توسط معاون توسعه وزارت بهداشت به شرح ذیل ابلاغ گردید..قطع فوق العاده سختی شرایط کار مشاغل حراست، گزینش و تخلفات اداری1399/04/07 ادامه ...
اصلاحیه برخی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوریاصلاحیه برخی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ گردید..اصلاحیه برخی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری1399/04/02 ادامه ...
بخشنامه ابلاغ حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت در سال 1399بخشنامه ابلاغ حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت در سال 1399 توسط معاون محترم توسعه وزارت متبوع به شرح ذیل ارائه گردید..بخشنامه ابلاغ حقوق و مزایای پیام آوران بهداشت در سال 13991399/04/01 ادامه ...
اطلاع رسانی زمان شروع تکمیل فرم ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان طی سال 1398اطلاع رسانی زمان شروع تکمیل و ثبت امتیاز فرم ارزشیابی عملکرد مدیران و کارکنان طی سال 1398 توسط معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به شرح ذیل ابلاغ گردید...اطلاع رسانی زمان شروع تکمیل و ثبت امتیاز فرم ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان طی سال 13981399/03/10 ادامه ...
رای شماره 257 دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب سه چهارم خدمت نظام وظیفه در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانهرای شماره 257 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب سه چهارم خدمت نظام وظیفه کارکنان در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه توسط مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع به شرح ذیل ابلاغ گردید...رای شماره 257 دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب سه چهارم خدمت نظام وظیفه در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه1399/02/31 ادامه ...
ابلاغ معاون حقوقی وزارت متبوع در ارتباط با اجرای رای 4 ماه از مرخصی زایمانابلاغ نامه معاون حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع در ارتباط با اجرای رای دیوان عدالت اداری به منظور عدم احتساب 4 ماه از مرخصی زایمان به عنوان دوره تعهد خدمت به شرح ذیل به اطلاع می رسد...نامه معاون حقوقی وزارت متبوع در ارتباط با نحوه اجرای رای مرخصی زایمان 4 ماه1399/02/21 ادامه ...
نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه درمان کارکنان دولت در سال 99نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه درمان کارکنان دولت در سال 99 به شرح ذیل توسط سازمان بیمه سلامت ارسال گردید..نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه درمان کارکنان دولت در سال 991399/02/20 ادامه ...
بخشنامه عدم پرداخت همزمان دو فوق العاده ایثارگریبخشنامه عدم پرداخت همزمان دو فوق العاده ایثارگری قانون جامع و قانون مدیریت در احکام سال 1399 توسط معاون محترم توسعه مدیریت وزارت متبوع به شرح ذیل ابلاغ گردید..بخشنامه عدم پرداخت همزمان دو فوق العاده ایثارگری1399/02/16 ادامه ...
بخشنامه افزایش ضریب حقوقی سال 1399 با جزئیات ابلاغ گردیدبخشنامه افزایش ضریب حقوقی سال 1399 توسط مقام عالی وزارت به پیوست راهنمای نحوه برقراری حقوق و مزایای کارکنان غیر هیأت علمی به شرح ذیل ارائه می گردد..تصویب نامه افزایش ضریب حقوقی سال 1399 با جزئیات ابلاغ گردید1399/02/14 ادامه ...
فرآیند جذب پیام آوران بهداشت در سال 1399در خصوص فرآیند ثبت نام و جذب پیام آوران بهداشت در سال 1399 بخشنامه ذیل توسط معاون محترم توسعه مدیریت وزارت متبوع ابلاغ گردید ...فرآیند چگونگی جذب پیام آوران بهداشت در سال 13991399/01/26 ادامه ...
گزینش پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامیدر خصوص مقدمات گزینش پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مورخ 98/8/30 دانشگاه علوم پزشکی جهرم لطفا ابتدا لینک اطلاعیه را کلیک و مطالعه نمائیددر خصوص مقدمات گزینش پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مورخ 98/8/30 دانشگاه علوم پزشکی جهرم1399/01/19 ادامه ...
اعمال افزایش حقوق کارکنان قرارداد مشاغل کارگریافزایش حقوق کارکنان قرارداد مشاغل کارگری (تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اداری و استخدامی) بر اساس بخشنامه وزیر محترم وزارت متبوع برقرار گردید..بخشنامه اعمال افزایش حقوق پایه کارکنان مشاغل کارگری1399/01/17 ادامه ...
بازنگری در مقررات بخشنامه بهینه سازی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکانبازنگری در مقررات بخشنامه بهینه سازی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان توسط معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع ابلاغ گردید..بازنگری در مقررات بخشنامه بهینه سازی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان1399/01/06 ادامه ...
افزایش 40درصد حقوق پایه کارکنان قرارداد کار معین تبصره 3بخشنامه اعمال افزایش 40درصد حقوق پایه کارکنان قرارداد کار معین (تبصره 3 ماده 2) از تاریخ 98/12/1 به شرح ذیل ابلاغ گردید..اعمال افزایش 40درصد حقوق پایه کارکنان قرارداد کار معین تبصره 31399/01/06 ادامه ...
اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مورخ 98/8/30 ، دانشگاه علوم پزشکی جهرمزمان و مکان امور مربوط به گزینش پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مورخ 98/8/30 ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم به شرح ذیل می باشد.اطلاعیه در خصوص پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مورخ 98/8/30 ، دانشگاه علوم پزشکی جهرم1398/12/25 ادامه ...
اعمال افزایش امتیازات فصل هشتم آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت علمیبخشنامه اعمال افزایش امتیازات فصل هشتم آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی توسط معاون توسعه مدیریت وزارت متبوع ابلاغ گردید.اعمال افزایش امتیازات فصل هشتم آئین نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی1398/12/10 ادامه ...
ابلاغ بخشنامه در خصوص بازنشستگی مشاغل غیر تخصصی و مشاغل تخصصی (کارشناسی ارشد وبالاتر )بر اساس بخشنامه معاون محترم توسعه مدیریت وزارت متبوع، بازنشستگی مشاغل غیر تخصصی با سی سال سابقه خدمت با هر سنی و مشاغل تخصصی (کارشناسی ارشد وبالاتر ) با سی وپنج سال خدمت با هرسنی انجام میشودابلاغ بخشنامه در خصوص بازنشستگی مشاغل غیر تخصصی و مشاغل تخصصی (کارشناسی ارشد وبالاتر )1398/11/08 ادامه ...
اطلاعیه بررسی مدارک داوطلبان آزمون استخدامی 98/8/30 دانشگاه علوم پزشکی جهرمبر اساس اعلام نتایج اولیه آزمون استخدامی 98/8/30 دانشگاه علوم پزشکی جهرم توسط سازمان سنجش کشور، آندسته ازداوطلبانی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی‌شدگان جهت بررسی مدارک می باشند، با توجه به راهنمای ذیل اقدام نمایند.اطلاعیه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 981398/10/22 ادامه ...
ابلاغ بخشنامه بازنشستگی کارکنان رسمی و پیمانی مشمول تامین اجتماعیپاسخ استعلام نامه معاون محترم توسعه وزارت متبوع، درخصوص بازنشستگی شاغلین رسمی و پیمانی مشمول تامین اجتماعی به شرح ذیل ابلاغ گردید...ابلاغ بخشنامه بازنشستگی کارکنان رسمی و پیمانی مشمول تامین اجتماعی1398/10/09 ادامه ...
نحوه اعزام کارکنان جهت تشرف به حج تمتعبخشنامه نحوه اعزام و استفاده از نوع مرخصی و مأموریت جهت حج تمتع کارکنان ابلاغ گردیدنحوه اعزام کارکنان جهت تشرف به حج تمتع1398/10/09 ادامه ...
افزايش سقف مدت خدمت ايثارگران داراي مدرك تحصيلي كارشناسيبر اساس بخشنامه مدير كل حوزه وزارتي، ايثارگران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي كه از امتياز يك مقطع بالاتر برخوردار هستند، مي توانند تا سي و پنج سال خدمت نمايند...افزايش سقف مدت خدمت ايثارگران داراي مدرك تحصيلي كارشناسي1398/08/22 ادامه ...
اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها از شمول حداكثر حقوق و مزاياي سال 98 مستثني مي باشند.بر اساس ابلاغ مدير كل حوزه وزارتي با اضافه شدن تبصره بند 5 ،اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها از شمول حداكثر حقوق و مزاياي مستمر سال 98 مستثني مي باشند ...اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها از شمول حداكثر حقوق و مزاياي سال 98 مستثني مي باشند.1398/08/18 ادامه ...
اجراي مرحله اول فرايند ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان در سال 98پيرو اطلاع رساني قبلي دستورالعمل ارزشيابي عملكرد مديران و كاركنان در سال 98، لزوم پياده سازي مرحله اول (تكميل شرح وظايف اختصاصي) تا حداكثر مهلت زماني 30 ام آبانماه به شرح ذيل ابلاغ گرديد ...اجراي مرحله اول فرايند ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان در سال 981398/08/18 ادامه ...
پيرو بخشنامه سرپرست اداره كل منابع انساني وزارت متبوع استفاده از كسري خدمت جهت پيام آوران بهداشت تنها با تحقق شرايط زير با اتمام خدمت موافقت مي گردد...شرايط استفاده از كسر خدمت پيام آوران بهداشت ابلاغ گرديد. فوري و مهمشرايط استفاده از گواهي كسر خدمت پيام آوران بهداشت ابلاغ گرديد1398/08/08 ادامه ...
پيرو بخشنامه معاون محترم توسعه وزارت متبوع و با عنايت به پيگري ديوان محاسبات كشور، بند تفاوت تطبيق از احكام كارگزيني كاركنان استخدام شده بعد از 1388/1/1، از تاريخ يكم آذرماه 98 حذف خواهد گرديد.اجراي رأي ديوان عدالت اداري در خصوص قطع تفاوت تطبيق از احكام كارگزيني كاركنان استخدام شده بعد از 1388/1/1، از تاريخ يكم آذرماه 98اجراي رأي ديوان عدالت اداري در خصوص قطع تفاوت تطبيق از احكام كارگزيني از تاريخ يكم آذرماه 981398/08/08 ادامه ...
پس از مصوبه اخير هيأت وزيران (به استناد قانون تقسيمات كشوري)انجام امور طرح خدمت نيروي انساني بخش خفر بصورت مجزا براي شهرستان خفر به شرح ذيل ميسرگرديده استانجام امور طرح خدمت نيروي انساني بخش خفر بصورت مجزا پس از تبديل شدن به شهرستان خفر ...پس از مصوبه اخير هيأت وزيران انجام امورطرح نيروي انساني بصورت مجزا براي شهرستان خفر به شرح ذيل ميسرگرديده است1398/08/06 ادامه ...
<<   <  1 2  >   >>  
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal