۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
پيرو بخشنامه سرپرست اداره كل منابع انساني وزارت متبوع استفاده از كسري خدمت جهت پيام آوران بهداشت تنها با تحقق شرايط زير با اتمام خدمت موافقت مي گردد...
1398/08/08
پيرو بخشنامه معاون محترم توسعه وزارت متبوع و با عنايت به پيگري ديوان محاسبات كشور، بند تفاوت تطبيق از احكام كارگزيني كاركنان استخدام شده بعد از 1388/1/1، از تاريخ يكم آذرماه 98 حذف خواهد گرديد.
1398/08/08
پس از مصوبه اخير هيأت وزيران (به استناد قانون تقسيمات كشوري)انجام امور طرح خدمت نيروي انساني بخش خفر بصورت مجزا براي شهرستان خفر به شرح ذيل ميسرگرديده است
1398/08/06
اطلاعیه ها
اطلاعیه ها
رویداد ها
رویداد ها
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal