مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

  • 1402/10/20 - 14:41
  • - تعداد بازدید: 469
  • - تعداد بازدیدکننده: 419
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /ZLB
بخشنامه بکارگیری نیروی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع( ماما - بهداشت عمومی)

بخشنامه بکارگیری نیروی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع( ماما - بهداشت عمومی)

بخشنامه بکارگیری نیروی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع( ماما - بهداشت عمومی)

  • گروه خبری : اخبار معاونت,اطلاعیه
  • کد خبر : 1241
مسعود صادقی
خبرنگار

مسعود صادقی