مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم

  • 1402/11/25 - 08:40
  • - تعداد بازدید: 124
  • - تعداد بازدیدکننده: 120
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
  • /Zdj
نحوه محاسبه خدمت موظف بعنوان حضور داوطلبانه

نحوه محاسبه خدمت موظف بعنوان حضور داوطلبانه

نحوه محاسبه خدمت موظف بعنوان حضور داوطلبانه

  • گروه خبری : اخبار معاونت
  • کد خبر : 1381
کلمات کلیدی
مسعود صادقی
خبرنگار

مسعود صادقی